Våra provtagningsenheter i centrala Stockholm samt Lidingö

Här kan du söka efter en provtagningsenhet i ditt närområde: centrala Stockholm samt Lidingö. Våra provtagningsenheter har inte helgöppet

Webbredaktör: Ravan Heini

Granskare: Ghodsi Zolfagar Begi , Tf. Sektionschef Närlaboratorier och Provtagningscentraler

Uppdaterad: