För tidigt födda barns väg till amning

Om barnet föds för tidigt kan vägen till amning ibland beskrivas i form av ett "Amningshjul". Vägen till amning kan gå både framåt och ibland lite tillbaka beroende på hur barnet mår.

De olika stegen kan ta olika lång tid för olika barn, följ barnets signaler och låt barnet bestämma takten. Använd gärna stöd från personalen för att tolka barnets signaler och samråd om när barnet är redo att ta nästa steg.

Första steget: Hud-mot-hud-kontakt

Det första steget till amning börjar genom hud mot hud-kontakt med dig som förälder. Hud mot hud-kontakt har många fördelar för både dig som förälder, för mjölkproduktionen och för ert barn. Det är också lättare för er som föräldrar att uppfatta barnets signaler när det börjar visa tecken på att vara redo att ligga vid bröstet.

Andra steget: Slickar, smackar, söker

Nästa steg kommer när barnet börjar visa tecken på att vilja suga, genom att slicka, smacka, söka. Man kan då, utifrån hur barnet mår och vad barnet orkar, erbjuda barnet att ligga vid bröstet. Till en början kanske barnet somnar direkt och det är helt normalt. Hur länge barnet orkar ligga i position vid bröstet till en början varierar mellan olika barn. Följ barnets signaler och låt barnet bestämma hur mycket det orkar. Det förtidigt födda barnet behöver stöd för att ligga i en bra amningsposition vid bröstet och även du som mamma kan behöva stöd för dina armar för att hitta en bekväm position.

Tredje steget: söker efter bröstet och hittar fram

När barnet sedan är redo för nästa steg, börjar barnet att söka efter bröstet genom att försöka ta tag om bröstet och suga enstaka gånger eller några gånger i följd. Barnet behåller till en början taget endast korta stunder, och tar ofta långa pauser mellan försöken. Barnet kanske ibland även sväljer lite mjölk.

Fjärde steget: Behåller taget

Så småningom börjar barnet kunna behålla taget längre stunder, och suger längre stunder. Barnet sväljer då ibland mer mjölk. Erbjud gärna barnet att amma så snart det visar signaler även om detta sker innan planerad sondmatning.

Femte steget: Ammar längre stunder

Barnet kan sedan börja amma länge stunder med kortare pauser mellan sugperioderna, och kan då ofta få i sig större mängder mjölk. Det kan nu ofta vara dags att minska mängden som ges via sond för att övergå mer och mer till amning, detta görs i samråd med personalen.

Sjätte steget: Ammar helt vid bröstet

När barnet är redo kan man successivt övergå till att amma helt vid bröstet. Många barn vill då amma med täta intervall. Erbjud barnet att amma när det visar signaler, samt till en början minst cirka var 3:e-4:e timme.

Urmjölkning av brösten underlättar

Du kan underlätta övergång till amning genom att stimulera din mjölkproduktion genom handurmjölkning eller pumpning. Ibland kan det vara svårt att nå en större mjölkproduktion genom handmjölkning och pumpning då detta inte stimulerar brösten lika bra som barnets sugande gör. Även om det ibland är svårt att öka sin mjölkproduktion genom handmjölkning eller pumpning är det positivt att försöka upprätthålla den produktion som finns. När barnet sedan är redo att ligga vid bröstet och börja stimulera kan ofta mjölkmängden öka. Ibland kan detta ske först när man kommer hem till sin egen hemmiljö.

Läs mer