POX-mätning på nyfödd -----------------> se gärna film!

Alla nyfödda barn får genomgå POX-mätning på förlossning/BB innan hemgång. Undersökningen mäter blodets syrehalt och görs med en så kallad pulsoximeter.

POX-mätning på nyfödd

Kontroll av syresättning av hand och fot görs för att upptäcka eventuella hjärtfel hos nyfödda. Så här går undersökningen till.

POX screening

Film om POX-mätning på olika språk

 

  • Undersökningen görs för att upptäcka eventuella medfödda hjärtfel men kan också visa andra sjukdomar som påverkar syret i blodet, till exempel lungsjukdomar och infektioner
  • Oftast görs undersökningen under barnets första levnadsdygn
  • Undersökningen går snabbt och är helt smärtfri för barnet
  • Mätningen görs på barnets högra hand och ena foten
  • Resultatet visas direkt. Syremättnaden anges i procent och den ligger oftast mellan 95 och 100 procent vilket är normalt
  • Vid behov görs fler mätningar