Plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome)

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt i Sverige men något som många föräldrar oroar sig för.

Socialstyrelsen informerar