Återbesök efter förlossning

Vad händer efter hemgång från förlossningen? Vilka återbesök kan tänkas ske?

Återbesök hos barnmorska på vår BB-mottagning

Erbjuds alla familjer inom barnets första levnadsvecka. Tiden för återbesöket bokas in redan innan du går hem från sjukhuset efter förlossningen.

På BB-mottagningen ger barnmorskan stöd och hjälp med amning/matning av barnet och kontrollerar hur du som mamma och familjen mår i den nya familjesituationen. Barnets vikt, navel och färg kontrolleras. Om inte PKU-prov på barnet redan gjorts erbjuds ni det vid detta tillfälle. Ibland finns även möjlighet att göra hörseltest (OAE) i samband med besöket. Vid behov kontaktar vi läkare/barnläkare.

Våra BB mottagningar

Amningsmottagningen Huddinge

Vi tar emot er som behöver hjälp och stöd med amning efter det att barnet är sju dagar gammal, innan får du hjälp på BB mottagningen. Ni är välkomna oavsett om barnet är fött i Solna eller Huddinge. Det finns också hjälp att få på BVC. Även du som inte ammar är välkommen att höra av dig till amningsmottagningen om du får problem med eller har frågor kring matning av barnet.

Barnläkarundersökning

Om ni går hem från sjukhuset innan barnet är 24 timmar gammal gör barnläkaren en andra undersökning på barnet på vår BB-mottagning. Det kan även finnas andra anledningar till att barnläkaren vill undersöka barnet vid flera tillfällen. Barnläkarundersökningen sker i samband med barnmorskebesöket.

Hörseltest (OAE)

Hörseltest erbjuds alla nyfödda på BB eller vid återbesöket på BB-mottagningen. På helger utförs inte hörseltest och då kommer ni bli kallade till oss på en vardag.
Här kan du läsa mer om hörseltestet! 

Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral (MVC)

Kontakta din barnmorskemottagning/MVC efter förlossningen och boka in ett återbesök inom 6 till 8 veckor efter förlossningen. Då finns möjlighet att prata om förlossningen, sex/samlevnad och preventivmedel. Barnmorskan kontrollerar även bäckenbottenmuskulaturen och läkningen efter eventuell bristning.

Barnavårdscentralen (BVC)

Ring BVC så snart ni kommit hem från förlossning/BB. BVC erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer fram till ditt barn börjar förskoleklass. Här kan du läsa mer om BVC!

Fysioterapeut

Om du i samband med förlossningen fick en bristning som involverar hela den externa sfinktern (grad III-IV) kommer du att bli kallad till ett besök hos fysioterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge cirka åtta veckor efter förlossningen.

Specialistmödravård

I vissa fall kan det behövas ett återbesök till vår Specialistmödravård, i Solna eller Huddinge. Du kommer i sådana fall bli kallad dit.

Auroramottagning - samtalsstöd under och efter graviditet

Att känna oro och rädsla inför och efter förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på mödravårdscentralen om vad just du funderar på. Behöver du ytterligare samtalsstöd kan barnmorskan remittera dig till Auroramottagningen i Solna eller Huddinge.

Amningsmottagningen AMSAK

AMSAK är en amningsmottagning där du kan träffa barnmorskor med lång erfarenhet och specialistkompetens i amning. Har kan du få specialistvård och stöd. Besöken är gratis. Här kan du läsa mer om AMSAK