Vändning

De flesta barn ligger med huvudet nedåt i slutet av graviditeten men ungefär tre procent av barnen ligger med rumpan nedåt, så kallad sätesändläge. Det är en fördel om barnet föds med huvudet först och därför rekommenderar vi att försöka vända barnet till huvudläge.

Försök till vändning görs efter graviditetsvecka 36 och det lyckas i ungefär hälften av fallen. Det är sällsynt med komplikationer i samband med vändningsförsöket.
Din barnmorska på barnmorskemottagningen bokar en tid för vändningsförsöket, som utförs på förlossningsmottagningen.

Vad ska jag tänka på vid ett vändningsförsök?

  • Ta med dig en ID-handling
  • På morgonen den dag du ska göra vändningsförsöket får du äta en lätt frukost.

Hur går ett vändningsförsök till?

  • En barnmorska tar hand om dig och kontrollerar barnets läge genom att känna på magen.
  • Om barnet fortfarande ligger i sätesändläge kopplas CTG som registrerar barnets hjärtfrekvens.
  • Barnmorskan sätter en intravenös infart på handryggen.
  • En läkare/barnmorska verifierar barnets läge och vart moderkakan sitter med hjälp av ultraljud.
  • Om alla kontroller är normala, påbörjas själva vändningen.
  • Innan vändningen påbörjas får du en injektion Bricanyl, ett läkemedel som gör att livmodermuskeln slappnar av. Läkemedlet kan ge övergående hjärtklappning, vilken är helt ofarligt både för dig och barnet.
  • Läkaren gör sedan ett försök att vända barnet genom att få det att slå en kullerbytta framåt eller bakåt. Det kan kännas lite obehagligt, men gör inte ont. Skulle du uppleva smärta avbryts vändningsförsöket. Under ingreppet kontrollerar läkaren barnets läge och hjärtljud med ultraljud med jämna mellanrum.

Efter avslutad vändning kopplar man åter CTG för att försäkra sig om att barnet mår bra. Kvinnor med Rh-negativ blodgrupp som väntar Rh-positivt barn får en injektion, så kallad Rh-profylax, för att förebygga immunisering.

Om vändningen lyckas fortsätter du som vanligt med kontrollerna hos din barnmorska på barnmorskemottagningen.
Om vändningen inte lyckas kommer du tillsammans med läkaren diskutera och planera din förlossning.

Bildspel om ett vändningsförsök.pdf