Prematur födsel (föda för tidigt)

När ett barn föds prematurt, innebär det att barnet föds innan graviditetsvecka 37+0. Det föds omkring 7 000 barn för tidigt i Sverige varje år. Beroende på hur tidigt barnet föds behövs det olika former av vård. Att föda ett barn för tidigt kan vara omvälvande men det finns alltid hjälp och stöd att få. 

Orsaker

Det finns olika orsaker till att barn föds för tidigt, och vanligast är att förlossningen av någon anledning startar för tidigt. Det kan bero på att värkarbetet börjar eller att fostervattnet går, vilket efter hand startar förlossningsarbetet. Det är lite vanligare att barn föds för tidigt vid tvillinggraviditet. Det kan också vara olika komplikationer, till exempel havandeskapsförgiftning/preeklampsi, som leder till den tidiga födseln.

Vad händer på förlossningen?

Om värkarna kommer igång för tidigt försöker man ofta stoppa upp förloppet med hjälp av medicin. Ibland går det inte att förhindra en förlossning och barnet föds. Ibland måste barnet komma ut för tidigt, exempelvis om du som gravid är sjuk. Då tas ett medicinskt beslut kring detta. När man tror att födelsen kommer ske för tidigt kommer en barndoktor från neonatalavdelningen att informerar dig/er om vad som kommer att hända med barnet efter förlossningen.

Vad händer efter förlossningen?

Barn som föds för tidigt är inte redo att möta omvärlden. Deras organ är inte färdigutvecklade. Det handlar främst om lungor och hjärna, men också om andra organ som tarmar och matsmältningsapparat. Hur det nyfödda barnet tas omhand vid förlossningen beror på hur tidigt barnet föds och hur det förväntas må.

Om barnet föds ett par veckor för tidigt brukar barnet få läggas hud mot hud med dig som nybliven mamma. Om barnet är fött mycket för tidigt, eller mår dåligt, får barnet genast hjälp på ett speciellt bord där all nödvändig utrustning finns för att barnet ska få nödvändig hjälp.

Vården av för tidigt födda barn anpassas efter ditt/ert barns behov. Som förälder får man hjälp att delta i omsorgen och skötseln av sitt barn, och hjälp med att kunna vara nära sitt barn.

Prognosen för de allra flesta för tidigt födda barn är idag mycket god, och majoriteten växer upp med samma förutsättningar som barn som fötts från och med vecka 37.
Som förälder kan det vara en omtumlande upplevelse att få ett barn för tidigt men det finns mycket stöd att få i vården.

Läs gärna mer om prematur födsel