Minskade fosterrörelser under graviditeten

Minskade fosterrörelser betyder att fostret rör på sig mindre än vad det har gjort tidigare. Rörelserna kan kännas svagare eller mindre ofta, eller både svagare och mindre ofta. Det kan bero på att fostret inte mår bra i livmodern. Sök vård om du upplever minskade fosterrörelser.

Den första förnimmelsen av barnets rörelser i livmodern beskrivs ibland som en försiktig kittling. Alltmedan graviditeten fortskrider och barnet växer blir också rörelserna tydligare. Liksom nyfödda barn är olika finns det skillnader mellan ofödda barn. En del barn är mycket aktiva under sin tid i livmodern medan andra är lugna, men alla barn rör sig ända fram till födelsen. Varje barn har sitt eget rörelsemönster och i slutet av graviditeten kan mönstret kännas igen. Barnet växlar mellan vakenhetsperioder med mycket rörelser och perioder av vila då barnet är lugnare. Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och håller sig i stort sett på samma nivå fram till förlossningen. Rörelserna blir starkare allteftersom barnet växer men kan i slutet av graviditeten upplevas annorlunda jämfört mot de rörelser som kändes tidigare.

Från vecka 24 bör du känna fosterrörelser någon gång varje dag.
Kontakta din förlossningsavdelning om du inte känner fosterrörelser.

Här kan du läsa merSe kontaktuppgifter till din förlossningsavdelning

Våra förlossningsavdelningar