Minskade fosterrörelser under graviditeten

Med minskade fosterrörelser menas att barnet har blivit mer stilla jämfört med tidigare under graviditeten. Då märker du inte längre att barnet har tydliga vakna stunder. Du upplever en tydlig skillnad i hur barnet rör sig nu jämfört med hur det har rört sig tidigare. Du ska ha upplevelsen i mer än två timmar. Kontakta oss vid minskade fosterrörelser så får du komma in för en kontroll!

Alla barn rör sig på sitt eget sätt i livmodern och växlar mellan vakenhet och vila.
Barnet brukar vila i ungefär 20 till 40 minuter, sällan längre än 90 minuter. Det är
vanligt att känna mest aktivitet på kvällen. Ett barn har både stora och små rörelser. Det är olika hur mycket ett barn rör sig i livmodern. En del är mycket aktiva, medan andra är lugnare. Men alla rör på sig ända fram till födelsen.

Mot slutet av graviditeten är det trångt i livmodern. Då kan rörelserna kännas annorlunda. Men de ska inte minska i antal och styrka.

Det är alltid viktigt att söka vård för minskade fosterrörelser. Det gäller även om du sökt vård tidigare och undersökningarna då tydde på att barnet mådde bra. Sök vård igen om du får en ny upplevelse av minskade fosterrörelser.

Se kontaktuppgifter till din förlossningsavdelning

Våra förlossningsavdelningar