Informationsfilmer inför förlossningen

Då informationsträffarna för blivande föräldrar för närvarande är inställda, har vi här samlat ett antal filmer. Informationsfilmerna är korta och kan ses i valfri ordning.

Vaccin mot covid-19 för gravida

Överläkare Karin Pettersson berättar om varför vaccin mot covid-19 rekommenderas för dig som är gravid.

Vad gäller för dig som är gravid gällande covid-19

Uppdaterad version med ny information om lustgas. Hur skyddar du dig, om du har konstaterad infektion och ska föda, varför mamma och nyfödd inte separeras även om mamman har symptom, amning, det generella besöksförbudet på Karolinska, telefontolk.

Att föda på BB Huddinge

Vårt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt: 08-58580247. Hur parkeringen fungerar, egenavgiften för taxi, vilka i personalen du kan möta, tips på packning, hur rummen kan se ut, badkar, vad som händer på sjukhuset när du kommer in inför förlossning.

Att föda på BB Karolinska Solna

Vårt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt: 08-51774217. Varför vi har två entréer, var du kan parkera, egenavgiften, taxi, vilka i personalen du kan möta, tips på packning, hur rummen kan se ut, badkar, vad som händer på sjukhuset när du kommer in inför förlossning. OBS! Prisuppgifter för parkering i filmen stämmer inte. Avgiften är 30kr/h med en maxtaxa på 1440kr för sju dagar.

När är det dags?

Hur är det egentligen med det beräknade förlossningsdatumet? Är det farligt att gå över tiden? Vad är hinnsvepning?

Vad händer i kroppen när du föder?

Hur startar förlossningen? Vad är och hur kan den blivande mamman hantera latensfasen och den aktiva fasen? Vad händer under nedträngnings- och utdrivningsfasen? Barnet är fött – vad händer nu med bebis och mamman?

Andning och avslappning

Vad gör hormonen Oxytocin och Adrenalin och hur andning, olika avslappningsmetoder, rösten och tankekraft påverka förlossningen. Samt vad stödpersonen kan tänka på.

Smärtlindring under förlossning

Genomgång av metoder och hjälpmedel som kan hjälpa dig att hantera smärtan: värme, bad och dusch, akupunktur, TENS, kvaddlar, massage och rörelse, lustgas, ryggbedövning (EDA) och bäckenbottenbedövning (PDB). Samt hur fungerar det att föda i vatten?

Att bada under förlossning och föda i vatten

Vad säger forskningen om att bada under förlossningens öppningsskede och att föda i vatten? Hur påverkas föderskan och barnet, och hur går det till? Barnmorska PhD Hanna Sahlin Ulfsdottir intervjuas.

Komplikationer

Genomgång av vad som händer om någon komplikation tillstöter och vad vårdpersonalen gör: skalpprovtagning, sugklocka, kejsarsnitt och barnakutbordet.

Första stunden med barnet

Varför förespråkar vi säker och oavbruten hud-mot-hud-kontakt under de första två timmarna efter förlossningen? Vad är efterskötning?

Amning

Skillnaden mellan första och andra dygnets amning, handurmjölkning.

Eftervård och hemgång

Kroppen efter graviditet och förlossning: avslag, smärta, bäckenbotten, nedstämdhet - vad ska du vara uppmärksam på? Hemgång: tidigast efter sex timmar, telefonuppföljning, återbesök, BMM och BVC. Barnets första vecka: barnläkarundersökning, hörseltest, PKU, vikt, nyföddhetsgulsot.

Hemgångsinformation

Information till de nyblivna föräldrarna om barnets första vecka och mamman efter förlossningen. Vi beklagar ljudkvaliteten, en ny version kommer inom kort.

Projektet Min Barnmorska

Vad skillnaden är för dig som ingår i projektet Min Barnmorska jämfört med traditionell vård. Viktiga telefonnummer: Min Barnmorska 08-58584060 och Förlossningen Huddinge 08-58580247.