Informationsfilmer inför förlossningen

Här har vi samlat ett antal filmer. Informationsfilmerna är korta och kan ses i valfri ordning.

Vaccin mot covid-19 för gravida

Överläkare Karin Pettersson berättar om varför vaccin mot covid-19 rekommenderas för dig som är gravid.

Att föda på BB Huddinge

Vårt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt: 08-12380247. Hur parkeringen fungerar, egenavgiften för taxi, vilka i personalen du kan möta, tips på packning, hur rummen kan se ut, badkar, vad som händer på sjukhuset när du kommer in inför förlossning.

När är det dags?

Hur är det egentligen med det beräknade förlossningsdatumet? Är det farligt att gå över tiden? Vad är hinnsvepning?

Vad händer i kroppen när du föder?

Hur startar förlossningen? Vad är och hur kan den blivande mamman hantera latensfasen och den aktiva fasen? Vad händer under nedträngnings- och utdrivningsfasen? Barnet är fött – vad händer nu med bebis och mamman?

Andning och avslappning

Vad gör hormonen Oxytocin och Adrenalin och hur andning, olika avslappningsmetoder, rösten och tankekraft påverka förlossningen. Samt vad stödpersonen kan tänka på.

Latensfas - att hantera värkar (lång version)

Med ett förhållningssätt som stödjer födandet och guidade övningar innehållande andning, avslappning och fokus på nuet så har du en bra grund i starten av ditt förlossningsarbete. Sätt på denna guidning under dina egna värkar om och om igen.

Smärtlindring under förlossning

Genomgång av metoder och hjälpmedel som kan hjälpa dig att hantera smärtan: värme, bad och dusch, akupunktur, TENS, kvaddlar, massage och rörelse, lustgas, ryggbedövning (EDA) och bäckenbottenbedövning (PDB). Samt hur fungerar det att föda i vatten?

Att bada under förlossning och föda i vatten

Vad säger forskningen om att bada under förlossningens öppningsskede och att föda i vatten? Hur påverkas föderskan och barnet, och hur går det till? Barnmorska PhD Hanna Sahlin Ulfsdottir intervjuas.

Komplikationer

Genomgång av vad som händer om någon komplikation tillstöter och vad vårdpersonalen gör: skalpprovtagning, sugklocka, kejsarsnitt och barnakutbordet.

Första stunden med barnet

Varför förespråkar vi säker och oavbruten hud-mot-hud-kontakt under de första två timmarna efter förlossningen? Vad är efterskötning?

Amning

Skillnaden mellan första och andra dygnets amning, handurmjölkning.

Eftervård och hemgång

Kroppen efter graviditet och förlossning: avslag, smärta, bäckenbotten, nedstämdhet - vad ska du vara uppmärksam på? Hemgång: tidigast efter sex timmar, telefonuppföljning, återbesök, BMM och BVC. Barnets första vecka: barnläkarundersökning, hörseltest, PKU, vikt, nyföddhetsgulsot.

Projektet Min Barnmorska

Vad skillnaden är för dig som ingår i projektet Min Barnmorska jämfört med traditionell vård. Viktiga telefonnummer: Min Barnmorska 08-58584060 och Förlossningen Huddinge 08-58580247.