Pågående forskning på sjukhuset

Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är starkt engagerade i medicinsk forskning som skapar ny och bättre kunskap och utgör grunden för framtidens hälso- och sjukvård.

På förlossningen och BB pågår ständigt studier.
Här kan du läsa lite mer om vilka studier som pågår just nu:

  • OPTION
    En studie för att undersöka den födandes, partners och medarbetares upplevelse av heminduktion samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet.