Feedback till oss!

Om du inte är nöjd med vården har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via 1177. Logga in på 1177 i region Stockholm och leta upp rubriken ”Regionen rekommenderar”. Välj sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare" och skriv ner vad som har hänt. Ditt ärende tas om hand och när du kan hämta ditt svar får du ett sms eller e-post (beroende på vad du valt för svarsalternativ.

Solna Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Huddinge Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig