Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett så kallat registerutdrag gällande dig själv. Registerutdraget ska innehålla uppgift om:

  • vilka register på sjukhuset du är registrerad i
  • vilka uppgifter som behandlas
  • varifrån uppgifterna har hämtats
  • ändamålen med behandlingen
  • vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut

Ett registerutdrag ska tillhandahållas inom en månad från det att ansökan inkommit från den sökande. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Den sökande ska informeras om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt om orsakerna till förseningen.

Begäran om registerutdrag postas till adress:

Registratorsfunktionen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1
Eugeniavägen 29,
171 76 Stockholm

Har du frågor kan du ringa: 08-123 762 72