Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett så kallat registerutdrag gällande dig själv. Registerutdraget ska innehålla uppgift om:

  • vilka register på sjukhuset du är registrerad i
  • vilka uppgifter som behandlas
  • varifrån uppgifterna har hämtats
  • ändamålen med behandlingen
  • vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut

Ett registerutdrag innebär att du har rätt få en kopia på vilka personuppgifter som Karolinska Universitetssjukhuset hanterar. Men det innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Rätten till registerutdrag ska inte blandas ihop med eller likställas med rätten att ta del av offentliga verksamheters allmänna handlingar. Om du vill begära ut allmänna handlingar ska du vända dig till den verksamhet.

Mer information om hur du ska gå tillväga för att begära ut allmänna handlingar från sjukhuset hittar du här.

Ett registerutdrag ska tillhandahållas inom en månad från det att ansökan inkommit från den sökande. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Den sökande ska informeras om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt om orsakerna till förseningen. Registerutdrag skickas till den sökande rekommenderat.

Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig. Den registrerade har möjlighet att inkomma med en egenhändigt utformad begäran alternativt använda den blankett för begäran om registerutdrag: Begäran om registerutdrag

Begäran om registerutdrag postas till adress:

Registratorsfunktionen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1
Eugeniavägen 29,
171 76 Stockholm

Kontaktinformation


Telefon: 08-123 757 52

Besöksadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Informationen och Centralkassa vid Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm 
Öppetider för Centralkassan

Vid hämtning av handlingar ta en nummerlapp vid Centralkassan.

Telefontider vid frågor

I samband med helgdagar och aftnar har registratorsfunktionen ändrade öppttider

Måndag till fredag 09:00-11:00 och 13:00-14:00