Digitala tjänster på Karolinska

Karolinska erbjuder de två digitala tjänsterna Alltid Öppet och 1177 e-tjänster, vilka underlättar för dig som patient att komma i kontakt med våra mottagningar på ett säkert sätt och genomföra dina vårdärenden digitalt.

På den här sidan kan du läsa om mer om våra digitala tjänster Alltid Öppet och 1177 e-tjänster, och vilka ärenden du kan utföra i respektive tjänst. Du hittar också information om hur du går tillväga för att lämna enskilt klagomål på vården.

Du kan nå din mottagnings e-tjänster på flera sätt (om din behandlande mottagning är uppkopplad mot aktuell tjänst)

  • Alltid Öppet – för att agera ombud för barn, genomföra videomöte, chatta, ta emot e-kallelser och avboka/omboka tid.
  • 1177 e-tjänster – för att läsa din journal, Boka/omboka/avboka tid, förnya recept eller lämna synpunkter och klagomål

Kontakta din mottagning

Egenremiss kan du skicka till oss när du är i behov av Karolinskas vård och på varje mottagnings sida ser du på vilket sätt du kan göra det digitalt. Mottagningarna har antingen valt 1177 eller Alltid Öppet.

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss direkt till mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

Alltid öppet

Leta upp mottagningen i appen Alltid öppet. Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

1177

Logga in på "mina sidor" 1177.se. Leta upp mottagningens namn och fyll i information för egenremiss. Följ länk till mina sidor 1177.se.

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.