Kvalitetsarbete

På Reproduktionsmedicin arbetar vi med kvalitetssäkring. Reproduktionsmedicins ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och vi rapporterar årligen till kvalitetsregistret Q-IVF. Reproduktionsmedicinska laboratoriet är är en vävnadsinrättning.

Kvalitetsarbetet med certifiering samt att vi är en vävnadsinrättning innebär att vi regelbundet blir reviderade av DNV och IVO.

Externa kontrollorgan

2022-01-21 upphörde, på egen begäran, Reproduktionsmedicinska laboratoriets ackreditering av metoden att utreda spermaprovets spermiekoncentration och spermiernas motilitet. För dig som patient blir det ingen förändring. Kvalitetsarbetet på laboratoriet fortsätter som tidigare.

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning

Det är viktigt för oss att ha ordning och reda, därför arbetar vi med behandlingsstödet LinnéFiler och dokumenthantering i Centuri som komplement till Universitetssjukhusets journalsystem Take Care.

Systemstöd