Till dig som vill få information om ditt genetiska ursprung

Du som vet om eller tror att du tillkommit efter en donationsbehandling på Karolinska är välkommen att kontakta oss för att få information om ditt genetiska ursprung eller rådgivning kring detta.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kontrollera om det finns några uppgifter om detta. Om det finns information så kontaktar vi dig för att avtala och tid till vår donationsansvariga läkare och kurator för ett personligt besök.

För att kunna få tillgång till information om donatorn behöver du vara över 18 år.

Vid besöket får du information om vad som finns antecknat i donatorns särskilda journal och om du önskar även donatorns identitet. Besöket är kostnadsfritt men du behöver legitimera dig får att få uppgifter om donatorn. Närstående får följa med ditt önskemål men inledningsvis är samtalet alltid enskilt.

För mer information, ring gärna donationsbarnmorskorna på telefon 08-12380693

Läs mer om genetiskt ursprung