Vårt team

På gynavdelningen samarbetar flera yrkeskategorier i team för att du som patient ska få den bästa vården. Våra läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och avdelningsassistenter möter du i den dagliga vården. Det finns också möjlighet att träffa kurator eller fysioterapeut.

Läkare/sjuksköterska/undersköterska

Vårt mål är att du ska känna att du är i trygga händer, både under operationen och under din vårdtid på avdelningen. Våra läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och avdelningsassistenter arbetar tillsammans för att säkerställa det.

Vi arbetar i tre pass över dygnet året runt och har bra rutiner för att rapportera över till varandra.

Kurator

Kuratorn erbjuder stödsamtal till dig som patient och dina närstående, tillsammans eller var för sig. Våra kuratorer har erfarenhet av att stötta människor i svåra situationer i livet och hjälpa till att hitta en möjlig väg framåt.

Kuratorn kan också vid behov remittera patienter och anhöriga till vår psykoterapimottagning vid Kuratorskliniken på Karolinska sjukhuset.

Fysioterapeut

En viktig del i att återhämta sig efter en operation är att komma upp och röra på sig (mobilisering) så snart som möjligt. Våra fysioterapeuter hjälper dig med motivation, tekniker och hjälpmedel.

Fysioterapeuterna har lång erfarenhet av rehabilitering av patienter som genomgått en operation. De besöker dig på avdelningen, normalt dagen efter din operation och hjälper dig till exempel med att;

  • komma ur sängen och röra dig med rätt teknik
  • hantera smärta vid rörelse och förflyttning
  • övningar för att minska risken för andnings- och lungproblem relaterade till operation och sängläge