Karolinska Bäckenbottencentrum

Bäckenbottencentrum Karolinska är ett specialistcentrum för komplicerade funktionella tillstånd i lilla bäckenet, det vill säga nedre urinvägar, bäckenbotten, gynekologiska organ och tarm. Orsaker till funktionella rubbningar kan vara bäckenbottenskada efter förlossning, neurologiska sjukdomar, tarmsjukdomar eller prostatasjukdom. Patienter som är aktuella för Bäckenbottencentrum Karolinska har ofta besvär från både tarm och blåsa ibland i kombination med smärta och sexuella problem.

För att komma till Karolinska Bäckenbottencentrum välkomnar vi remiss som föregåtts av utredning i primärvården då detta är ett specialistcentrum. Egenremiss är också möjlig men väntetiden är då längre. Teamet arbetar multidisciplinärt och har tillgång till representanter för gynekologi, proktologi, gastroenterologi, urologi, uroterapi, tarmterapi, sexologi, fysioterapi och psykoterapi.

För kontakt med Karolinska bäckenbottencentrum kan du vända dig via Gynekologiska mottagningen, Urologmottagningen eller via 1177 E-tjänster (www.1177.se)