Abortmottagning

Till Abortmottagningen på Karolinska Huddinge är du som gravid välkommen för abort utan remiss. Vi utför både medicinska och kirurgiska aborter.

Till och med gravididetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Från och med graviditetsvecka 18+1 fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Ansökan får du hjälp med av läkare och kurator. 

Du bokar tid via den centrala abortbokningen i Stockholm, ring 08-123 627 00 när som helst under dygnet och knappar in ditt telefonnummer så blir du uppringd nästa vardag.

Före besöket rekommenderar vi att du funderar kring vilken preventivmetod du vill ha efter aborten. Mer information finns på www.preventivguiden.se och i  RFSU-appen där information finns på flera språk.

Vi ser gärna att du kommer utan sällskap till ditt besök hos oss.
När du kommer till sjukhuset ska du först anmäla dig i centralkassan i huvudentrén eller vid ingången R2. Gå därefter till avdelning B76 och sätt dig i väntrum B och vänta på att bli uppropad.

 

Läs mer här