ERCP

Här på mottagningen arbetar vi sjuksköterskor, kirurger och gastroenterologer tillsammans. Vi utför högspecialiserad vård och har patienter som kommer från hela landet. Då detta är ett universitetssjukhus förekommer forskning och som patient kan man bli tillfrågad om man vill ingå i olika studier. Vi gör ca 900 ERCP-undersökningar per år men även andra typer av endoskopiska ingrepp. Det utbildas kontinuerligt även specialistläkare från andra sjukhus så kallade fellows på avdelningen. Vi har en liten dagvårdavdelning med tre sängplatser där vi sköter inskrivning, provtagning och läkarbesök. Denna är under utveckling och i dagsläget har vi ett fåtal inskrivningar i veckan och övriga skrivs in på vårdavdelning.

Inför besöket
Du ska vara fastande från kl 24:00. Duscha på morgonen. Lämna bilen hemma. Vi planerar att du ska gå hem under dagen. Vid behov ordnas en vårdplats över natten, kostnad tillkommer. Ta med toalettartiklar och ev. mediciner.

Inför din behandling på ERCP
Blodförtunnande läkemedel

För diabetiker

Kontrastallergi

Betalning

Undersökningar och behandlingar

Forskning och studier

Under besöket
Du kommer antingen direkt till vår mottagning på morgonen eller så har du blivit kallad till avdelning K72.
Du får dricka antibiotika, lite beroende på vilken undersökning du ska göra.

Vi sätter ett vätskedropp eftersom du är fastande. Innan undersökningen får du prata med operatören och narkosläkare.

Efter besöket
Du skrivs ut på vårdavdelning/dagvård på K72/B71.
Ett visst obehag i halsen är vanligt.
Om du drabbas av buksmärtor, feber eller illamående efter hemkomst bör du uppsöka akutsjukvård.