Forskning och studier

Karolinska har som Universitetssjukhus mycket forskning/studier som pågår. För att kunna bedriva forskning behöver vi din hjälp som patient.

Vi vill därför informera dig om att du som patient hos oss med stor sannolikhet kommer bli tillfrågad om att eventuellt delta i en eller flera studier som kan vara aktuella för dig.

Du har naturligtvis rätt att avbryta ditt deltagande när du vill.