Endometrioscentrum

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i barnafödande ålder. Ett vanligt problem är svår återkommande smärta t ex vid menstruation och vid samlag, men även vid blås- och tarmtömning. Trötthet och energilöshet blir en följd av det samt av att kroppen reagerar på de inflammatoriska processer som endometrios i perioder kan ge upphov till.

Om du har misstanke om att du har endometrios ska du påbörja en gynekologisk utredning inom öppenvården. Vid behov kan du sedan bli remitterad vidare till en specialistenhet.

Endometrioscentrum Karolinska har funnits sedan 2011 och bedriver högspecialiserad vård för kvinnor med komplicerad endometrios. Verksamheten bygger på teamarbete och här samarbetar specialister inom gynekologi, kirurgi, tarmterapi, urologi/uroterapi, smärtbehandling, fysioterapi, sexologi, psykosocialt arbete, psykiatri, psykoterapi, beroende och reproduktionsmedicin. I teamet arbetar även kontaktsjuksköterskor/barnmorskor.

Inom teamet utreder, bedömer och behandlar vi kvinnor med svårbehandlad endometrios. Det sker utifrån kvinnans symtom och behov med goda möjligheter att få individuellt anpassad vård samt ett bättre fungerande vardagsliv. I de fall sjukdomen har lett till minskad förmåga att bli gravid kan vi prioritera till fertilitetsunderlättande åtgärder.

Vårt uppdrag är begränsat till komplicerade fall och bedömning och behandlingsstart. Den delen av behandlingen som sedan behöver fortsätta kan underhållas via gynekologer i öppenvård och ibland via vårdcentraler, sjukgymnaster eller övrigt efter behov.

Endometrioscentrum är kopplat till forskning, utbildning och i det nationella arbetet med syfte att förbättra vården för patienter med endometrios.

Patienter mantalsskrivna utanför Stockholms läns landsting behöver en specialistvårdsremiss från hemslandstinget för att få tillgång till teamets bedömning.

Kontaktinformation

Ronak Perot, bitr överläkare, Gynavdelningen/Gynmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
141 86 Stockholm

Endometriossjuksköterska/barnmorska

Isabelle Joandi / Inger Aurell

Ring 08-58581600, välj endometrios, lämna ditt telnr så ringer vi tillbaka, normalt sett ringer vi åter på tisdag- och torsdagförmiddagar.

Du kan även nå oss via 1177 E-tjänster.