Pedagogiskt resurscentrum - PRC

Inom Pedagogiskt Resurscentrum samlas sjukhusets specialpedagogiska och kulturella verksamhet för dig som är barn. Våra aktörer träffar du både i Solna och Huddinge i öppen verksamhet men också på avdelningar och mottagningar. Vår gemensamma uppgift är att se till att du som är barn eller ungdom får se, delta i och uppleva meningsfulla aktiviteter under den tid du är på sjukhuset. För mer information när det gäller någon av våra specifika verksamheter ber vi er ringa 08-51777518.

Pedagogiskt Resurscentrum (PRC) stödjer och samordnar de olika aktiviteterna och är också kontaktpunkt för de inom eller utom ALB som har idéer och initiativ för patienterna inom detta fält.

PRC samarbetar med många externa organisationer som på olika sätt vill bidra till patienternas välbefinnande genom evenemang, gåvor och bidrag.
Välkommen att fråga eller föreslå.

Kontakta oss

Pedagogiskt Resurscentrum
Tel 08 - 123 775 18
Enhetschef: Charlotte Elf

Verksamheter som ingår i Pedagogiskt resurscentrum - PRC

Webbredaktör: Andreas Hedlund

Granskare: Charlotte Elf , Chef

Uppdaterad: