Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är till för dig som är inskriven på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och som går i grundskolan eller gymnasiet.

Målet med sjukhusundervisning är att du ska få en kontinuitet i sitt skolarbete. Lärarna på Sjukhusskolan söker upp dig på respektive avdelning. Du kan också be personalen på din avdelning att ta kontakt med oss på Sjukhusskolan.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk och erbjuds också hos oss på sjukhuset. Denna verksamhet ansvarar sjukhusets lekterapi för.

Läs mer här:

Lekterapi

Kontakt Solna

Sjukhusskolan på Astrid Lindgrens barnsjukhus på
Nya Karolinska Solna hittar du på Sänghisshallen C:3.
Lärarna som arbetar där heter Anna Fragell och Sofie Andersson.

Kontaktinformation Lärarna
Sofie Andersson: 072-5832211
Anna Fragell: 072-5833241

Kontakt Huddinge

I Huddinge hittar du Sjukhusskolan på Avd K:57 i lekterapins lokaler.
Läraren i Huddinge heter Erica Sundqvist.

Kontaktperson

Erica Sundqvist
Tel: 070-1985968