Våra undersökningar

För att diagnostisera och utvärdera allvarlighetsgraden i barnets sjukdomstillstånd behöver vi genomföra olika undersökningar. I möjligaste mån försöker vi koordinera dessa så att vi tex vid samma narkos genomför endoskopi av både luft- och matstrupe. Olika tillstånd kräver olika undersökningskombinationer, och en vinst med vårt nära samarbete i teamet är att vi kan samordna redan från början och därmed mer effektivt planera utredningen.

Arbetsprov

Arbetsprov utförs i samarbete med Klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Endoskopisk biopsitagning av mag-tarmkanalen

Biopsier, vävnadsprover, av slemhinnan i matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen tas med en tång under endoskopikontroll. Undersökningen genomförs i narkos.

Flexibel endoskopi

Denna undersökningsmodalitet innefattar de undersökningar som genomförs med flexibla, böjliga, instrument. Detta innefattar videolaryngoskopi, en undersökning av näsa, munhåla och svalg som kan utföras på en vaken patient; laryngotracheobronkoskopi som utförs på luftstrupen och de mer centrala delarna av luftvägarna samt esofago-gastro-duodenoskopi av matstrupe, magsäck respektive tolvfingertarmen. Dessa undersökningar kombineras ofta med endoskopisk biopsitagning.

Flexibel videolaryngoskopi

Denna undersökning utförs på vaken patient, ibland ges lugnande medicin innan. Syftet med undersökningen är att värdera de anatomiska strukturerna i nedre delen av svalget, struphuvudet, stämbanden och luftstrupens övre del. Undersökningen ger också viktig information om neurologiska funktioner såsom sväljningsfunktion och stämbandsrörlighet.

Manometri

Högupplöst manometri av GI-kanalen, framför allt matstrupen innefattar att en sond läggs ner i matstrupenvia näsan. Barnet ges sedan vätska och fast föda på ett strukturerat sätt och vi kan då mäta matstrupens motoriska funktion. Denna undersökning används vid utredning av sväljningssvårigheter och är viktig vid diagnostik av achalasi. Högupplöst manometri utförs i samarbete med motiliteslab på Karolinska Huddinge.

pH/impedansmätning

Denna undersökning innebär att vi utvärderar reflux av dels surt innehåll och dels vätska som refluxerar från magsäcken till matstrupen. Vi kan utvärdera hur refluxen rör sig i matstrupen, vid vilka tider på dygnet som reflux förekommer och om den samvarierar med symptom, födointag och kroppsläge.

Undersökningen innefattar att en sond, slang, läggs ner via näsan till matstrupen, antingen i narkos eller i vaket tillstånd. Läget av sonden kan behöva bekräftas med en röntgenundersökning.

Rak laryngotracheobronkoskopi

Genomförs i narkos på barnoperationsavdelningen. Genom ett rakt metallrör kan vi med en kamera undersöka struphuvud, luftstrupen och delar av de nedre luftvägarna.

Röntgenundersökningar

Sväljundersökning, esofagusröntgen, övre passageröntgen, datortomografi, magnetkameraundersökning mm.

Sömnregistrering

Vid en sömnregistrering mäts barnets syremättnad och sömnmönster och detta hjälper oss att avgöra hur barnets andning påverkas under sömnen.