Alla specialister i samma team

Barn med sjukdomstillstånd som påverkar både luftväg (aero) och matstrupe (digistive) innebär ofta en komplex diagnostik med många undersökningar för att kunna sätta in den bästa behandlingen. KPAT är en plattform för det pediatriska aerodigestiva samarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. I teamet finns barnkirurger, öron-näsa-hals-läkare, barnanestesiologer, barngastroenterologer, barnlungläkare, omvårdnadsspecialister och hälsoprofessioner.

Andning och nutrition är funktioner av yttersta vikt för att ett barn skall kunna växa och utvecklas, men också med stor påverkan på livskvalitet genom hela livet. För att varje patient med medfödd eller förvärvad aerodigestiv sjuklighet skall ges de bästa förutsättningarna att uppnå så god funktionsnivå som möjligt krävs ett nära samarbete mellan olika specialiteter och professioner.

Till teamet finns också representanter för barnoperation och barnintensivvård, barnneurologi, logopedi, dietist, barnpsykologi och barnröntgen knutna. Teamet har tillgång till avancerade undersökningar om det behövs för att kunna ställa en så precis diagnos som möjligt, och därmed kunna optimera behandlingen.
Ett nära samarbete och koordinering mellan inblandade verksamheter syftar till att – förutom att ge patienten chans till ett bättre slutresultat - korta ledtider, optimera och underlätta den enskilda patientens väg genom sjukvården.

Alla patienter som vårdats inom det aerodigestiva teamet erbjuds en överföring till vuxensjukvården vid 15-18 års ålder. Detta innefattar en kontakt med den eller de specialister som är bäst lämpade att fortsätta vårdkontakten.

Teamet har samarbeten med internationella grupper i Helsingfors, Oslo, Utrecht och London och samarbetar med flera föräldraföreningar som har en viktig del i utvecklingen av olika åtgärder och rehabilitering.

Till oss kommer patienter på remiss från tex barnmedicinmottagningar, allmänläkare, ÖNH-specialister och från sjukhus i övriga landet. Remiss kan skickas till alla våra respektive verksamheter.