Kontaktinformation

I teamet ingår representanter för flera specialiteter tex barnkirurgi, barn- öron- näsa – hals, barnlungmedicin och barngastroenterologi.

Som patient/förälder kommer du i kontakt med oss genom att ditt barns läkare, på tex en barnläkarmottagning, allmänläkarmottagning eller ÖNH-mottagning, skriver en remiss till någon av våra ingående verksamheter där frågeställningen rör en aerodigestiv problematik.

Som vårdgivare är du välkommen att skriva remiss till någon av våra ingående verksamheter och vid en aerodigestiv frågeställning kommer vi hantera remissen inom ramen för teamet.