Pediatriska aerodigestiva team, KPAT, Karolinska Universitetssjukhuset

Patienter med en kombination av flera medfödda och/eller förvärvade tillstånd som påverkar luftvägen, andningen, födointaget, sväljning och tillväxt kräver en koordinerad interdisciplinär diagnostik och behandling. KPAT är ett gränsöverskridande samarbete mellan de specialiteter och professioner på Karolinska Universitetssjukhuset som deltar i vården av dessa patienter. Syftet med teambildningen är att förenkla och individualisera utredning och behandling, och därmed ge våra patienter chans till en kortare väg genom vården och ett bättre resultat.

Webbredaktör: Mia Granlund