Felsökning

Hörapparaten är tyst

 • Ej påslagen ~ Kontrollera att hörapparaten är påslagen   
 • Batteriet är slut/felinsatt ~  Byt/vänd på batteriet            
 • Omkopplaren står i T-läge ~ Ändra till M-läge
 • Vax i insatsen/ljudkanalen ~ Rengör insatsen/ljudkanalen
 • Vattendroppar i insatsen/slangen ~ Ta loss insatsen från hörapparaten och blås torrt

Svagt ljud i hörapparaten

 • Dåligt batteri ~ Byt batteri
 • Vax i insatsen ~ Rengör insatsen
 • Smutsigt filter ~ Byt filter eller gå till serviceverkstad

Hörapparaten tjuter

 • Insatsen sitter felaktigt i örat ~ Gör ett nytt försök att sätta insatsen rätt i örat
 • Insatsen sitter löst/åker ur örat ~ Kontakta Hörsel- och Balanskliniken
 • Spricka i plastslangen ~ Byt plastslangen
 • Vaxpropp i örat ~ Kontakta öronläkare/husläkare
 • För kort slang ~ Kontrollera längden på plastslangen

Hörapparaten ramlar av örat

 • För lång slang ~ Kontrollera längden på plastslangen

Om dessa åtgärder inte hjälper, kontakta då en serviceverkstad för kontroll och översyn av hörapparaten. Dit kan du gå utan att beställa tid.