Byte av plastslangen på hörapparatinsatsen

Slangen förbinder hörapparaten med öroninsatsen. Efter en tid blir plastslangen gul och hård. Då är det dags att byta ut den och det kan du göra själv.

Så här gör du

  1. Lossa insatsen från hörapparaten dra försiktigt av den gamla slangen från insatsen.
  2. Måtta med den gamla slangen, lägg till ca 2 mm och klipp till en ny slang.
  3. Trä på den nya slangen.
  4. Sätt ihop insatsen med hörapparaten.