Hörapparatbatterier för barn

Barn upp till 18 år får batterier kostnadsfritt.

För att beställa batterier till hörapparat för barn kan du antingen ringa till KommSyn Stockholm på 08-123 475 25 eller besöka 1177 Vårdguiden.

Läs mer på KommSyn Stockholms hemsida

Batterier till cochleaimplantat beställs via Accessory Line: 026-18 60 30

Tunna ljudslangar, domer och vaxfilter beställs hos Barnhörselhabilitering, tel 08-58 58 36 70