Småbarnsgrupp med sång för barn 4 - 18 månader

Är ditt barn 4 - 18 månader och ska få eller har just fått hörapparat eller cochleaimplantat? Undrar du hur du kan hjälpa ditt barn att utveckla sitt lyssnande och sin tidiga kommunikation? Vill du träffa andra föräldrar med barn i samma ålder?

På kursen får du enkla, konkreta tips om hur du kan stimulera barnet att lyssna, agera och kommunicera. Barnet blir uppmärksamt och imiterar rörelser och ljud, vi tränar på att tolka barnets reaktioner och på så sätt stödja barnets kommunikativa utveckling.

Datum våren 2022:

Tisdagar 10:00 - 12:00

  • 1 februari
  • 15 februari
  • 1 mars
  • 15 mars
  • 29 mars
  • 12 april
  • 26 april
  • 10 maj
  • 24 maj
  • 7 juni

Plats: Barnhörselhabilitering Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 8

Vill du ha mer information, kontakta kursansvarig: