Barnhörselhabilitering - Kurser och aktiviteter för patienter

Olika former av grupper och kurser anordnas regelbundet för barn, ungdomar, föräldrar och syskon

Webbredaktör: Mårten Westermark

Granskare: Cecilia Hallberg , Omvårdnadschef

Uppdaterad: