Hörselkonsultation

Barnhörselhabiliteringen kan, på uppdrag av föräldrar/vårdnadshavare eller ungdom inbjuda förskolechef/rektor samt personal/arbetslag och elevhälsa för att informera om hörselnedsättningen, stödja och säkerställa användningen av hörhjälpmedel och tekniska hjälpmedel, som är förskrivna.

Syfte med hörselkonsultationen

Tillsammans kan vi skapa ökad förståelse och kunskap kring barnets/ungdomens hörselnedsättning i olika inlärningssituationen och på det sättet kan vi arbeta förebyggande.

Vi ger kunskap om barnets/ungdomens hörhjälpmedel och eventuell föreskriven hörteknik samt metoder att stödja användningen av dessa.

Vi kan belysa olika hörselmässiga faktorer för att gemensamt öka medvetenheten. Tillsammans med kommunens hörselpedagog kan ni arbeta vidare med dessa frågeställningar.

Genomförande

Hörselkonsultationen anpassas alltid efter barnets/ungdomens hörselsituation. Teori och praktik varvas och bygger på samtliga deltagares aktiva medverkan. Hörselkonsultationen beräknas ta cirka 2 timmar och äger rum på Barnhörselhabilitering, Rosenlund, plan 8.