Hörapparatbatterier

Barn upp till 18 år får batterier kostnadsfritt.

För att beställa batterier till hörapparat för barn kan du antingen ringa till KommSyn Stockholm på 08-123 475 25 eller besöka 1177 Vårdguiden.

Läs mer på KommSyn Stockholms hemsida

CI-batterier:
Beställ från order@transistor.se 
Uppge barnets namn, adress och födelsedatum samt om barnet använder ett eller två CI.

Tunna ljudslangar, domer och vaxfilter beställs hos Barnhörselhabilitering, tel 08-123 836 70