Hörapparatbatterier

Barn upp till 18 år får batterier kostnadsfritt.

För att beställa batterier till hörapparat för barn kan du antingen ringa till KommSyn Stockholm på 08-123 475 25 eller besöka 1177 Vårdguiden.

Läs mer på KommSyn Stockholms hemsida

CI-batterier:
Rutiner för beställning av batterier till cochleaimplantat är för närvarande oklara pga. en ny upphandling. Upphandlaren jobbar på en lösning. Den presenteras här när den är klar.

Tunna ljudslangar, domer och vaxfilter beställs hos Barnhörselhabilitering, tel 08-58 58 36 70