Utskrivning

Viktiga saker att tänka på inför utskrivning från sjukhuset.

Om du känner dig osäker inför att komma hem kan du prata med personalen på vårdavdelningen om möjlighet att komma hem på permission några timmar eller en dag.

Har du behov av stöd för att klara dig hemma prata med personalen på vårdavdelningen så att de kan kontakta kommunen för en vårdplanering.

Före hemgång ska du ha ett utskrivningssamtal med vårdavdelningens läkare. Glöm inte fråga hur din uppföljning ska se ut framöver och vem du ska kontakta om du behöver råd.

Information om samhällets stödinsatser inför och efter utskrivning från slutenvården

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS) är en lag som ska underlätta övergången vid utskrivning från sjukhus. Målet är att du ska få en sammanhållen vård och omsorg om du behöver insatser från socialtjänsten och/eller den öppna vården efter utskrivningen. Slutenvården meddelar öppenvården och/eller kommunen om att du vårdas på sjukhus och när det är tänkt att du ska skrivas ut. Öppenvården utser en fast vårdkontakt innan du skrivs ut, om du inte redan har en. Den fasta vårdkontakten har ansvar för planering och samordning inför utskrivning. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en så kallad SIP, samordnad individuell plan. SIP är en skriven plan som görs av öppenvården, socialtjänsten och dig tillsammans. I den planeringen framgår det vem som gör vad för att du ska få en god och sammanhållen vård och omsorg i din vardag. Det vanligaste är att SIP-möte hålls efter att du har blivit utskriven från sjukhuset. Den fasta vårdkontakten kallar till samordnad individuell planering.

Hjälpmedel som beställs innan utskrivning från sjukhuset

De flesta hjälpmedel ordnas när du har kommit hem. Hjälpmedel för akuta behov förskrivs från sjukhuset för att du ska klara att förflytta dig i bostaden samt klara toalettbesök. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan göra bedömningar och vara ett stöd i planeringen inför utskrivningen.

Rehabilitering

Ibland behövs rehabilitering efter vård på sjukhus. Du kan få hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, logoped eller kurator. Du som behöver primärvårdsrehabilitering kan själv välja på vilken mottagning du ska få din rehabilitering. I rehabiliteringsinsatserna ingår undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Du kan få rehabiliteringen på mottagningen eller hemma. Om du behöver rehabilitering kan du kontakta en rehabiliteringsmottagning i primärvården direkt. Du behöver inte gå via läkare och du behöver inte någon remiss. Vid behov av slutenvårdsrehabilitering ordnas det före utskrivning.

På vårdcentralen kan du utöver vård också få hjälp med många andra saker så som att lägga om sår, ta bort stygn efter mindre kirurgiska ingrepp, mäta blodtryck, ge stöd vid oro eller nedstämdhet och ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil.