Överflyttning till vårdavdelning

Att flytta från intensivvården till en vårdavdelning innebär att det inte längre finns behov av den avancerade övervakningsnivå eller de medicinska insatser som finns på IVA.

Planering inför överflyttning till vårdavdelning

Det vanligaste är att patienten flyttas till en vårdavdelning som är specialiserad på den sjukdom eller de skador som patienten har. Läkaren på den avdelningen är ansvarig för den övergripande planeringen av vården och är den som kan ge specifik information om rehabilitering och prognos. Han eller hon är även ansvarig för att utfärda intyg, till Försäkringskassan, försäkringsbolag och liknande.

Vilka förändringar innebär överflytten till vårdavdelningen

Överflyttning till vårdavdelning kan ge blandade känslor. Det kan upplevas jobbigt och skrämmande. Personalen är inte ständigt närvarande på rummet och för att påkalla hjälp behöver ni använda en ringklocka. Men även om det är färre personal och mindre övervakning kan ni känna er trygga med personalen på vårdavdelningen.

Steget mellan IVA och vårdavdelning kan kännas stort för både patient och närstående då ni kan uppleva att det finns behov av mycket stöd, men träningen kommer att fortsätta för att du ska klara av mer själv av de dagliga funktionerna.

Stöd från IVA efter överflyttning till vårdavdelning

Kort efter utskrivning från IVA kan du komma att få besök av en sjuksköterska från IVA som kan hjälpa dig att få klarhet i vad som hänt under vårdtiden på IVA. Ibland förekommer det också att sjuksköterskan använder olika instrument (frågeformulär) som identifierar problem som kan finnas efter intensivvård. Detta görs för att tidigt kunna sätta in åtgärder för att behandla dessa problem så att de inte förvärras.