Intensivvårdsutrustning

Intensivvårdsrummen på Karolinska har en grundutrustning för att kunna bedriva en säker intensivvård. Utefter ditt behov kan mer utrustning läggas till för övervakning och behandling.

Under tiden du vårdas på intensivvårdsavdelningen är du uppkopplad till medicinsk teknisk apparatur. Några har en livsuppehållande funktion medan andra är till för övervakning. Utrustningen är ett hjälpmedel för personalen att tolka hur du mår. Personalen uppmärksammar alltid alla larm och skiljer mellan akuta och mindre akuta larm. Fråga gärna personalen om du känner dig osäker över någonting.

Den vanligaste utrustningen som patienter på IVA har

  • Trachealkanyl (Track): Samma funktion som en endotrachealtub, skillnaden är att trachealkanylen opereras in via ett snitt på framsidan av halsen.
  • Endotrachealtub (Tub): En tub som går ner i luftstrupen, via munnen eller näsan. Med hjälp av respiratorn får patienten luft och syre. Tuben fästes med tejp.
  • Ventrikelsond (V-sond): En slang som går via näsan eller munnen ner till magsäcken, där du får näring och mediciner. Den är också till för att kontrollera mängden vätska i magsäcken och vid behov kunna låta det rinna ut i en påse.
  • Central venkateter (CVK): En slang i ett centralt blodkärl för att ge vätska, näring och läkemedel. Den läggs in i ett större kärl av läkare . I en CVK finns möjlighet att ge läkemedel som kan vara kärlretande.
  • Perifer venkateter (PVK): En tunn slang i ett blodkärl för att ge vätska, näring och läkemedel.
  • Artärkateter: Mäter blodtrycket kontinuerligt och används även för blodprovstagning. Den läggs oftast in i en artär på handleden, men ibland i ljumsken eller på foten.
  • Urinkateter (KAD): En slang via urinröret in i urinblåsan. Används för att mäta mängden urin varje timme.
  • Elektrokardiografi (EKG): Med denna övervakning kan vi se hjärtats rytm och frekvens.

Utrustning som är vanlig vid Neurointensivvård

  • Ventrikeldränage (V-drän): Används för att mäta trycket i hjärnan, det intrakraniella trycket (ICP), och vid behov för att dränera bort överflödig vätska. Dränaget opereras in i ett av hjärnans hålrum, som kallas för ventrikel.
  • Codman: Används för att mäta trycket i hjärnan, det intrakraniella trycket (ICP). Tryckmätaren opereras in i vävnaden, som kallas för parenkym. Den är enbart till för att mäta trycket.

Utrustning på patientrummet

1. Sängen har många olika funktioner för bästa komfort. Sängen har bl.a. en inbyggd våg, så vi kan följa din vikt och vätskebalans på ett smidigt sätt.

2. Övervakningsskåp monitorerar EKG (hjärtrytmen), blodtryck, syresättning etc. Alla parametrar har larminställningar och personalen uppmärksammar alltid alla larm och skiljer mellan viktiga och mindre viktiga larm.

4. Respirator ersätter eller hjälper till med andningsarbetet vid andningssvikt eller om du är nedsövd/medvetslös. Syrgas tillförs utifrån det aktuella syrgasbehovet.

5. pumpar för att läkemedel och vätskor ska kunna tillföras med en exakt hastighet eller volym.

Varje sängplats är också utrustad med sugutrustning för att suga bort slem i luftvägen, syrgas och en andningsblåsa för handventilering, samt en vagn med läkemedel och provtagningsmaterial.

Om du är vaken så finns multimedia med tv och internet att tillgå.