Vad händer under en dag på IVA?

Under en dag på IVA sker många olika moment av flera olika yrkeskategorier.

Vad sker under en dag på IVA?

Förmiddag: Överrapport, kontroll av patientens status morgontoalett, munvård, bäddning, vändning, fysioterapi, mobilisering, rond, läkemedel

Eftermiddag/kväll: Överrapport, kontroll av patientens status, munvård, vändning, fysioterapi, mobilisering, läkemedel, undersökningar (röntgen, operation, mm),

Natt: Överrapport, kontroll av patientens status, munvård, vändning, läkemedel, förbereda för sömn.

Rond

Varje dag har vårdteamet en rond där de gemensamt går igenom ditt status, lab-värde, behandling, undersökningar samt den fortsatta vårdplaneringen.

Omvårdnad

Överrapportering - personalen börjar skiftet med muntlig och/eller skriftlig rapport om ditt tillstånd, behandling och plan. Därefter görs ett patient status med en helkroppsundersökning av dig. Utrustning, apparatur och aktuella parametrar kontrolleras.

Omvårdnad med tvättning, bäddning görs en gång per dygn samt vid behov. Tandborstning och fuktning av munnen görs flera gånger per dygn. Det är vanligt med torra slemhinnor och en känsla av törst. För att undvika trycksår har sängarna en specialmadrass och dessutom vänds du regelbundet.

Hud

Den personliga hygienen som du inte själv kan utföra sköts av personalen. Tvättning och hudvård utförs dagligen.

Personalen vänder dig regelbundet i sängen för att förhindra tryckskador samt optimera tryck- och flödesskillnader i kroppen.

Ögonen kan bli torra, irriterade och svullna. Det kan även vara svårt att stänga ögonen om man är nedsövd. Därför tillförs droppar eller salva som ersätter tårar och förhindrar uttorkning av ögonslemhinnan.

Fysioterapi

Fysioterapeuten vill gärna veta hur du klara dig i vardagen och hur rörlig och aktiv du var innan insjuknandet samt om det finns någon träning/aktivitet som du tycker speciellt mycket om eller inte tycker om. Fysisk återhämtning tar oftast tid och en prognos kan vara svår att ge, därför arbetar fysioterapeuten med både kortare och mer långsiktiga mål.

När det är dags att lämna intensivvården fortsätter vården och rehabiliteringen med mer fokus på självständighet. Fysioterapeuten dokumenterar alla åtgärder och rekommendationer i journalsystemet samt överrapporterar vid behov till kollega på nästa vårdnivå.

Mobilisering, rehabilitering

Muskelstyrkan försämras snabbt vid sjukdom och inaktivitet. Musklerna tränas genom passiva rörelser som i början utförs av personalen. Dina leder blir lätt stela och det brukar kännas bra att få röra på kroppen. När man blir starkare utför man aktiva rörelser med stöd och till slut klarar man att utföra rörelserna själv.

Personalen utför regelbundet lägesändringar och vändningar tills man klarar det själv. Att sitta uppe i sängen, i stol och gå med gåbord är andra sätt att komma igång. Fysisk återhämtning tar lång tid och kräver träning och realistiska mål. Det kan vara bra att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga realistiska mål under vårdtiden på IVA. En fysioterapeut hjälper patienten att komma tillbaka till sina fysiska förmågor och anpassar träning utifrån dina förutsättningar.

Det tar tid att återhämta sig och komma i fysisk och psykisk form efter sjukdomen. Därför är det viktigt att starta mobilisering och fysisk aktivitet så tidigt som möjligt då tillståndet tillåter. Fysioterapeuten och personalen hjälper till med träningen.

Mobilisering är aktiviteter som strävar efter att främja patientens egen aktivitet/rörelse. Mobiliseringen startar så tidigt som det medicinska tillståndet tillåter. Mobilisering kan innefatta lägesändringar, rörelseträning, sitta på sängkant/fåtölj/rullstol, sängcykling, stå och gå etc. En individuell bedömning görs för att hitta lämplig och säker nivå.

Aktivitet, sysselsättning

Även för någon som är svårt sjuk kan vardagen underlättas genom att tillvaron normaliseras. Aktiviteterna begränsas till hur svårt sjuk du är och hur du mår. Närstående kan berätta om vad du tycker om att göra.Att lyssna på musik och talböcker, titta på TV och film är olika sätt att aktivera sig. Att be närstående att ta med fotografier på dem som betyder mycket för dig är ett annat sätt. Personalen kan även ta dig ut från vårdrummet och byta miljö om tillståndet tillåter.