Stöd och rådgivning

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv.

Kurator

En kurator arbetar med krisbearbetning genom stödjande och rådgivande samtal. För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila regelbundet för att orka vara ett stöd till den som är sjuk.

Om du känner behov av att prata med någon utomstående om dina tankar och känslor finns både kurator och sjukhuskyrkan att tillgå. Sjukhuskyrkan är även en länk till övriga trossamfund. För mer information om sjukhuskyrkan klicka här.

Kurator kan även hjälpa dig om du har behov av att samtala med någon om praktiska problem som t.ex. intyg, ekonomi och hur den sjukes räkningar betalas.

Kuratorn kan ge social och ekonomisk rådgivning avseende samhällets resurser samt fungera som en länk mellan vården och myndigheter.

Vänd dig till ansvarig sjuksköterska om du önskar tala med ansvarig läkare, kurator, komma i kontakt med sjukhuskyrkan eller övriga trossamfund eller är i behov av tolkhjälp.

Om du upplever att du själv inte mår bra och behöver läkarvård kontakta din läkare på vårdcentralen.

Samtal och information

Du har rätt till regelbundna samtal med läkare på intensivvårdsavdelningen och den patientansvarige läkaren från vårdavdelningen. Om informationen upplevs svår att förstå så tveka inte att påtala detta. Du har rätt till förståelig information. Vid informationssamtal och läkarsamtal får självklart de närstående delta.

Om du känner behov av att prata med någon utomstående om dina tankar och känslor finns både kurator och sjukhuskyrkan att tillgå. Sjukhuskyrkan är även en länk till övriga trossamfund.

Prata med sjuksköterskan om du önskar tala med ansvarig läkare, kurator, komma i kontakt med sjukhuskyrkan eller övriga trossamfund.