Om din närstående inte överlever

Trots intensivvårdspersonalens ansträngningar händer det ibland att patienter är så sjuka att de inte överlever.

Om du har frågor och funderingar kring dödsfallet kontakta avdelningen. Närstående till avlidna kan på vissa intensivvårdsavdelningar även erbjudas ett besök till uppföljningsmottagningen.

Broschyren: Vad händer nu?

Organ- och vävnadsdonation

Trots intensivvårdspersonalens ansträngningar händer det ibland att patienter är så sjuka att de inte överlever. En person dör när hjärtat slutar slå eller när hjärnans samtliga funktioner är helt utsläckta, d.v.s. hjärndöd.

Om patienten har dött kan den närmast anhöriga och andra familjemedlemmar bli ombedda att diskutera organdonation. Att veta hur din närstående ställer sig till donation kan hjälpa i processen att ta rätt beslut för din familj. De flesta familjer där deras anhörige ska donera ett eller flera organ känner att det är tröstande att något bra kommer ur deras förlust. Det kan hjälpa att prata med någon professionell i dessa svåra tider, som t. ex en representant från något av de olika trossamfunden eller en kurator. De kan erbjuda stöd och är en bra samtalspartner för både vuxna och barn.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Du är lika välkommen till oss för andra samtal, om du vill dela hopp eller fira en gudstjänst som du hade gjort innan du blev patient.

För mer information om Sjukhuskyrkan klicka här.

Kontakta Sjukhuskyrkan i Huddinge

Dagtid måndag till fredag kan du nå oss via telefon eller besöka vår expedition som ligger på plan 5, södra hallen C2:59 Karolinska i Huddinge. Behöver du nå oss vid annan tid så prata med vårdpersonalen så kontaktar de oss.

Kontakta Sjukhuskyrkan i Solna

Oss når du på telefon under dagtid måndag - fredag klockan 8.30-16.00. Du kan även besöka vår expedition som ligger på Eugeniavägen 3 (D3:58), är vi på plats tar vi emot dig. Uppstår en akut situation vid annan tidpunkt så prata med vårdpersonalen så kontaktar de oss.

För mer information om begravningsbyråer i Sverige klicka här.