För dig som närstående

Du har rätt till regelbundna samtal med läkare på intensivvårdsavdelningen samt patientansvarig läkare från vårdavdelningen. Om informationen upplevs svår att förstå så tveka inte att påtala detta. Om ni är flera närstående kan det vara bra att ni utser en person som kontaktperson då det kan vara svårt för personalen att ha kontakt med och informera samtliga närstående. Kontaktpersonen får i sin tur förmedla informationen vidare till övriga närstående. Vid informationssamtal och läkarsamtal får självklart alla de närstående som behöver vara med delta.

Webbredaktör: 99j6