Till dig som skall opereras

Nedan finns en informationsfolder från fysioterapeuten/sjukgymnasten med råd och tips till dig som skall opereras. Det finns också en film som ger dig råd och information om hur du kan komma igång efter din operation.

Fysioterapeutisk preoperativ information.pdf

Till dig som skall opereras

En informationsfilm med råd och information om hur man kommer igång efter en buk- eller thoraxoperation.