Remiss till svar

Från remiss till svar

Tidsbokade patienter

För att få komma till röntgen krävs remiss. Remissen skrivs av din läkare
(på t.ex. en vårdcentral, mottagning eller sjukhus). När remissen har kommit till Barnröntgen bokas en undersökningstid och en kallelse skickas till dig.
När undersökningen är klar granskas bilderna och ett svar skrivs som skickas till remitterande läkare som i sin tur meddelar dig svaret.

Tidsbokade patienter röntgas på beställd tid men förseningar kan uppstå om många akuta patienter kommer samtidigt.

Ej tidsbokade patienter

Från t.ex. Barnakutmottagning/Närakuten Haga/ Vårdcentral.

För att få komma till röntgen krävs remiss. Remissen skrivs av din läkare (på t.ex.en vårdcentral, mottagning eller sjukhus). När undersökningen är klar granskas bilderna och ett svar skrivs som skickas till remitterande läkare som i sin tur meddelar dig svaret. Svaret på akuta undersökningar skrivs vid undersökningstillfället till remitterande läkare.