Urin, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Cytologi

Provtagning:

Urin samlas under 2 - 3 timmar då patienten är i rörelse och intager vätska. OBS! Ej morgonurin.

För inlämning i Huddinge
Urinen fixeras med lika delar urifixvätska.

För inlämning i Solna och Danderyd
Urinen lämnas in ofixerad till lab.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Ofixerad vätska skickas snarast till lab.

Fixerad vätska skickas med passande transport. Förvaras i rumstemperatur.

Kommentar:
Huddinge
Urifix kan beställas från Solveco.