Magtarmcentrum

Magtarmcentrum har som uppdrag att bedriva högspecialiserad vård, utbildning, forskning och utveckling inom mag- och tarmsjukdomar. Magtarmcentrum drivs av två sektioner i nära samarbete med flera närliggande professioner: Sektionen för Magtarmsjukdom och Sektionen för Kirurgi för Inflammatorisk Tarmsjukdom och Tarmsvikt. Vi erbjuder en multidisciplinär medicinsk och kirurgisk vård.

På Magtarmcentrum utreds och behandlas benigna magtarmsjukdomar med störst fokus på patienter med:

  • inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom
  • tarmsvikt (patienter som på grund av svår magtarmsjukdom måste få vätska och nutrition intravenöst)
  • motoriska störningar och andra sällsynta magtarmsjukdomar

Webbredaktör: Therese Rosin