BREPSO – Prövarinitierad utvärdering av Brodalumab vid eksematiserad psoriasis

Klinisk läkemedelsprövning för eksematiserad psoriasis.

BREPSO är en klinisk läkemedelsprövning i vilken 15 studiedeltagare med svår psoriasis av typen eksematiserad psoriasis erhåller behandling med studieläkemedlet brodalumab. Utförlig provtagning sker i likhet med KTD-studien och förhållandet mellan vad som händer i huden på detaljnivå och behandlingseffekten av läkemedlet undersöks.

Om du är intresserad av att delta i studien eller önskar mer information kan du kontakta oss på vår epostadress ktd.karolinska@regionstockholm.se

Läs mer om studien här!