NHV Svåra hudsymtom

Från och med den 1 juli 2024 kommer Karolinska Universitetssjukhuset, som ett av fem centra i Sverige, att ha uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för patienter med svåra hudsymtom. Vården av svåra hudsymtom bedrivs inom Sektion Hudinflammation, Medicinsk enhet Gastro, hud, reuma, Tema Inflammation och åldrande.

NHV-uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar rådgivning, diagnostik, behandling och uppföljning inom öppenvård, samt möjligheten till slutenvård, för patienter i alla åldrar med svåra hudsymtom. Dessa symtom kan vara orsakade av exempelvis, men inte begränsat till, blåsdermatoser, läkemedelsreaktioner, pyoderma gangrenosum och hidradenitis suppurativa.

Karolinska Universitetssjukhuset har en specifik slutenvårdsavdelning dedikerad för hudpatienter. Avdelningen bemannas av dermatologer, omvårdnadspersonal med stor erfarenhet av hudpatienter och hudinriktad behandling, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator.

Förtydligande till definitionen "svåra hudsymtom"

Med svåra hudsymtom avses exempelvis, men inte uteslutande:

  • Omfattande hudbarriärskada på grund av blåsbildning, hudavlossning eller pustelbildning med hög risk för sekundärinfektion
  • Omfattande hudsvullnad och/eller rodnad med eller utan svår klåda, sveda, och/eller smärta
  • Svårläkta sår och böldbildningar

Vårdgivare till patient med svåra hudsymtom (enligt definition ovan) ska initiera kontakt med en nationell NVH-enhet vid uppfyllelse av något av följande kriterier:

  • Oklar diagnos
  • Sedvanlig behandling ger otillräckling effekt

Avgränsningar till definitionen:

  • Vård för patienter inom definitionen kan bedrivas i patientens hemregion om rätt förutsättningar finns och efter överenskommelse med nationell enhet.
  • Innefattar inte svåra brännskador eller tumörsjukdomar med undantag för kutana lymfom.

För mer information om NHV-uppdrag Svåra hudsymtom:
Socialstyrelsens hemsida

Remissinformation NHV

Vid remittering till NHV Karolinska Universitetssjukhuset ska särskild NHV-remiss användas:

NHV-remiss Svåra hudsymtom

Remissen skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Hudinflammation A6:01
Eugeniavägen 3
171 76 Solna

Kontaktuppgifter

För vårdgivare

Hudkonsulten via växeln: 08-123 700 00

För patienter

Mottagningen Hudinflammation Solna: 08-123 778 10

 

Ansvariga läkare

Filippa Nyberg, överläkare
Åsa Krantz, biträdande överläkare, avdelningsansvarig
Theodoros Samourkasidis, sektionschef, överläkare