Tandvårdsbidrag vid reumatisk sjukdom

Information om tandvårdsbidrag

Förutom det statliga tandvårdsstödet i form av det allmänna tandvårdsbidraget samt högkostnadsskyddet finns två typer av bidrag som kan vara aktuella för personer med reumatisk sjukdom.

  1. Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård. STB betalas ut en gång per halvår. Patienterna kan använda bidraget som en delbetalning vid ett tandvårdsbesök hos tandläkare eller tandhygienist eller som en delbetalning för abonnemangstandvård. De patienter med reumatisk sjukdom för vilket detta är aktuellt är patienter med Sjögrens syndrom samt patienter som står på immunsupprimerande behandling.

  2. Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. De reumatiska sjukdomar för vilka detta kan bli aktuellt är Reumatoid artrit, SLE och systemisk skleros. Patienten ska bedömas ha stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Patienten ska ha en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning avseende saker som rörlighet i leder, ledsmärta, finmotorik, gapförmåga, sväljningsförmåga etc.


För ytterligare information hänvisas till Socialstyrelsens respektive Försäkringskassans hemsida.