Remissinformation ME Åldrande

Information om remissförfarandet och hur du som remittent kan skicka remiss till oss på Tema Inflammation och Åldrande

Välkommen att remittera till oss via Take Care:
För slutenvård H Åldrande
För öppenvård H Kognitiv mottagning (Huddinge) samt S Kognitiv mottagning (Solna)

Remisser till kognitiva mottagningen per post:
Kognitiv mottagning, M52
Karolinska Universtitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kognitiv mottagning, Solna QA:12
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska vägen 37 A
171 64 Solna

Remisser till slutenvården:
Medicinsk enhet Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm