Center of Excellence Systemisk Mastocytos Hematologi

Välkommen till Center of Excellence Systemisk Mastocytos, Hematologi, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Välkommen med din remiss med misstanke om systemisk mastocytos, till exempel om patienten har hudmastocytos (MIS, urtikaria pigmentosa) eller andra symtom som för tankarna till systemisk mastocytos. Skicka remissen till ME Hematologi Huddinge, att dr  Cecilia Karlström.

Om Du vill läsa på mer om systemisk mastocytos finns nedan en länk till de svenska nationella riktlinjerna för utredning och behandling av systemisk mastocytos:

http://www.sfhem.se/riktlinjer


Gäller din remiss främst patienter med frågor om allergiska besvär rekommenderar vi att du ställer din remiss till dr Theo Gülen, Lung- och Allergimottagningen, Karolinska Huddinge.